02.lv projekts

Informācija par ziedojumu

Saņēmēja banka (Bank): "Swedbank" AS, HABA LV 22
Saņēmēja vārds (Name): Kirils Solovjovs
Saņēmēja konts (Account number): LV06HABA0551003916187
Maksājuma mērķis (Reason): projekta hop.02.lv attīstībai un uzturēšanai